SK de ZoeNK :: Algemene info :: Lidgelden

Het lidgeld bedraagt €100 voor aansluiting bij de club per werkingsjaar (In dit bedrag is de verzekering inbegrepen.)